KONFERENCE O VZDĚLÁVÁNÍ
SLABOZRAKÝCH A NEVIDOMÝCH ŽÁKŮ ZŠ a SŠ

Proč vůbec konference • Stále se zvyšující počet žáků se zrakovým postižením v inkluzivním vzdělávání klade na pedagogy i management běžných škol značné nároky, potřebují metodické vedení a podporu. Odpovědní pracovníci škol poptávají výklad vyhlášky 27/2016, pomoc se zorientováním v podpůrných opatřeních a jejich efektivní implementací v praxi. • Nabízíme tak platformu výhradně pro témata vzdělávání žáků se zrakovým postižením, kde by odborníci a odborná veřejnost mohli spolu komunikovat, informovat se navzájem, sdílet příklady dobré praxe. • Slabozraké a nevidomé děti se … Pokračování textu KONFERENCE O VZDĚLÁVÁNÍ
SLABOZRAKÝCH A NEVIDOMÝCH ŽÁKŮ ZŠ a SŠ